Preconceptie Indicatie Lijst

laatste update: november 2021

Op deze website is de informatie uit de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) op een praktische manier samengevat, voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer. Per onderwerp staan de belangrijkste aanbevelingen met links voor meer achtergrondinformatie. Ook zijn de pagina's uit het fysieke document toegevoegd.

De PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bestaande richtlijnen. Op basis hiervan zijn overwegingen en adviezen omtrent de uitvoering en de daarbij te betrekken professionals geformuleerd. 

 • De PIL is vooral gericht op de zorgverleners die individuele algemene en specialistische preconceptiezorg verlenen, zoals: huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en jeugdartsen. De PIL biedt een samenvatting van al bestaande richtlijnen op inhoud van preconceptiezorg en een opzet voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken over preconceptiezorg. Echter, de PIL is ook bedoeld voor zorgverleners die naar de aanbieders van preconceptieconsulten verwijzen of waarnaar wordt verwezen, zoals: de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, diëtisten, tandartsen, fertiliteitsartsen, klinisch genetici, kinderartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten, zoals bijvoorbeeld internisten, neurologen, psychiaters, longartsen en radiologen etc. Omdat ook deze beroepsgroepen een rol spelen en verantwoordelijkheden hebben bij preconceptiezorg, worden ook zij aangeduid als gebruikers van de PIL.

 • Als u beroepsmatig preconceptionele adviezen geeft, kunt u ook gebruik maken van ZwangerWijzer. Daar zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen speciale software te installeren. U vraagt de cliënt om voorafgaand aan het gesprek ZwangerWijzer thuis in te vullen. Na voltooiing van de vragenlijst kan de cliënt het eindresultaat in een .pdf-document printen en meenemen naar het kinderwensconsult. Uw cliënt kan het eindresultaat ook opslaan op de eigen computer. Het eindresultaat bevat de geïdentificeerde risico’s en links naar meer informatie over deze risico’s.

  • Nu Niet Zwanger
   Biedt informatie voor organisaties en professionals die deelnemen aan het programma Nu Niet Zwanger of hiermee willen starten.

  • Slimmer zwanger
   Voor stellen die zwanger zijn of willen worden: een wetenschappelijk bewezen programma om voeding en leefstijl te verbeteren